Logo Logo
Polyesterová pryskyřice 109 a iniciátor Epolex - 1kg
Polyesterová pryskyřice 109 a iniciátor Epolex - 1kg
Krátky popis Kvalitní a levný produkt Polyesterová pryskyřice 109 a iniciátor Epolex - 1kg od výrobce Barvy a Laky Hostivař u nás najdete po slevě od 334 Kč
Obvyklá cena
  • 334
Výrobce/Značka
Barvy a Laky Hostivař
EAN 8591235075090
Hodnocení
Polyesterová pryskyřice 109 a iniciátor Epolex Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, bazénů apod. ), ale také k výrobě laminátů kontaktní technologií, navíjením a injekčním laminováním. Dále k výrobě deskových konglomerátů z přírodního kamene. není vhodný na polystyren (vhodné epoxidové pryskyřice) roztok nenasycené polyesterové pryskyřice ve styrenu lze probarvovat pastami Eprotint vzhled: čirá nažloutlá viskózní kapalina nesmí být použit pro výrobu předmětů běžného použití a zařízení, která přicházejí do styku s poživatinami a pitnou vodou obsahuje styren hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti   Součástí dodávky je: polyesterová pryskyřice 109 iniciátor   Návod k použití: Příprava podkladu: Je nejdůležitější pro provedení úspěšné opravy. Proto doporučujeme poškozené místo dokonale očistit, obrousit a odmastit. Příprava laminovacího polyesteru: k potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů/iniciátor 2 hm. díly). Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačíte zpracovat do 20 minut při 20 °C. Pryskyřice obsahuje barevný indikátor tuhnutí - šedomodrá barva se po smíchání s iniciátorem mění na oranžovou a postupně až na světle narůžovělou (při plném vytvrzení). Úplné vytvrzení: 50-60 min. Optimální teplota pro práci je 20 °C, při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti zkracuje. Nelaminujte zásadně při teplotách nižších než 15 °C, k vytvrzení dochází později a to způsobuje defekty!   Upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.
Další produkty od výrobce Barvy a Laky Hostivař
Další produkty v kategorii Tmely